7.9.14

LIV

ha vingut la meua cosina
i m’ha dut un disc de raimon.

cantava raimon
i cantava la pedra i el vent.

oprimia jo la má d’isabel.

en acabar el disc,
la meua cosina estaba plena d’alegria.
Isabel i jo ploràvem.

quan voldran els déus, o qui siga,
que acabe aquesta situació.

arraparía les parets.
Isabel se n’ha anat a la cuina

i m’ha dut un got d’aigua.V.A.Estellés, Horacianes


Imatge: Helena en la Cala de Sant Vicent
Música: Al vent, Raimon